به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، با توجه به اصلاح مسیر تردد وسایط نقلیه در حاشیه آرامستان ده آباد در ماه گذشته و آزادسازی زمین حاشیه میدان کوثر، جدولگذاری این محدوده توسط واحد خدمات شهری در دستور کار قرار گرفت.

لازم به ذکر است زمین حاشیه این میدان به مساحت 600 متر مربع که قسمت اعیانی آن توسط شهرداری در هفته گذشته خریداری و آزادسازی شد که هدف از این آزادسازی افزایش دید رانندگان، کاهش حوادث ترافیکی و تسهیل در امر عبور و مرور خودروها می باشد.