به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، بدلیل مشکلات تردد در برخی از معابر، زیرسازی و آسفالت این معابر در دستور کار قرار گرفت.

گفتنی است لکه گیری و آسفالت کوچه پزشکی قانونی، حاشیه میدان کوثر، تقاطع میدان سیدالشهداء و برخی از معابر پر تردد توسط پرسنل خدمات شهری اجرا شد.

هدف از اجرای لکه گیری این معابر ایمن سازی آنها و رضایت شهروندان می باشد.