به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، پروژه آسفالت در کوچه محله آسیاب و حاشیه آرامستان ده آباد اجرا شد.

با توجه به مشکلات تردد در مسیر آرامستان ده آباد، این مسیر اصلاح شد و عملیات انجام شده در این محدوده شامل خاکبرداری، زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت می باشد.

گفتنی مسیرهای دسترسی کوچه های محله آسیاب این محله نیز زیرسازی و آسفالت گردید.

لازم به ذکر است این پروژه با مساحت بالغ بر12 هزار متر مربع، به مبلغ 350 میلیون تومان به اتمام رسید.