به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، عملیات عمرانی کف فرش میدان بیت الزهرا، مثلثی های حاشیه آن و پیاده روسازی دو معبر شمال غرب و جنوب شرق منتهی به میدان در دستور کار قرار گرفت.
شهردار میبد اهداف اجرای این پروژه را افزایش ایمنی شهروندان هنگام عبور و مرور و کاستن حوادث احتمالی برشمرد و افزود: امروزه بدلیل افزایش جمعیت و معضلات ترافیکی ساخت پیاده روها و تشویق مردم به پیاده روی در توسعه پایدار شهرها و سلامت شهروندان نقش موثری دارد.
این پروژه به مساحت 777 متر مربع در محدوده محلات مهرجرد و بشنیغان در حال اجرا می باشد.