به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، با توجه به حادثه خیز بودن میدان نماز و مسیرهای منتهی به آن، اصلاح هندسی میدان در دستور کار قرار گرفت.

لازم به ذکر است طرح اصلاح هندسی میدان توسط مشاور تهیه و بعد از تصویب در شورای ترافیک شهرستان، اجرای آن آغاز شد.

گفتنی است این اصلاح توسط واحدهای خدمات شهری و ترافیک شهرداری شامل نصب چراغ، علائم، تابلوهای ترافیکی، اصلاح هندسی میدان، رنگ آمیزی سنگ جدول در حال اجرا می باشد.