به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، با توجه به پایان رسیدن ممیزی منطقه ( 0104 ) که محلات ده آباد، بخشی از امیر آباد، یخدان و مهرجرد را شامل می گردد تا تاریخ 95/5/25 برگه های تشخیص ممیزی درب منازل این منطقه توزیع می گردد.

گفتنی است از طریق این فیش های تشخیص، اطلاعات املاک به مالکین داده شده تا چنانچه مالکین نسبت به ممیزی ملک خود اعتراض دارند ظرف مدت چهار ماه از تاریخ دریافت برگه های تشخیص به ستاد مرکزی مستقر در شهرداری مراجعه و اعتراضات کتبی خود را با ذکر دلایل و مدارک مرتبط جهت رسیدگی ارائه نمایند.

لازم به ذکر است مدارک مورد نیاز جهت اعلام اعتراض شامل اصل یا کپی کارت ملی مالک، اصل یا کپی شناسنامه مالک، اصل یا کپی سند مالکیت (در صورت نداشتن سند، ارایه گواهی ثبتی از اداره ثبت اسناد و املاک الزامی می باشد)، اصل یا کپی پروانه ساختمانی، پایان کار یا گواهی عدم خلافی، اصل یا کپی قبوض آب، برق، گاز، تلفن می باشد.

گفتنی است در صورت عدم اصلاح اطلاعات در مهلت تعیین شده، ممیزی قطعی و اطلاعات ثبت شده در برگه های تشخیص ملاک صدور فیش عوارض نوسازی خواهد بود.