به گرارش روابط عمومی شهرداری میبد، حبیب الله مختاری واحد املاک اعلام کرد، باتوجه به اینکه رفع مشکلات ترافیکی یکی از دغدغه های مدیریت شهری است، با پیگیری واحد املاک شهرداری، تملک این ملک و آزادسازی مسیر در خیابان شهید میرباقریبه طرف شاه جهان آباد به همت واحد املاک شهرداری و همکاری حوزه خدمات شهری صورت گرفت

در ازای خسارت وارده مصالح به ارزش ۲۷۰۴۶۵۰۰۰۰۰ ریال  صلح گردیدمعادل مبلغ ۷۰۴۶۵۰۰۰۰۰ ریال خدمات بر روی مانده پلاک از طرف شهرداری ارائه گردد که این خدمات شامل ، عوارض مشرفیت به مبلغ ۳۲۲۲۰۰۰۰۰۰ ، تغییر کاربری به مبلغ ۹۳۰۰۰۰۰۰ ریال و عوارض پروانه ساختمانی یک واحد انباری، تجاری و... به مبلغ ۳۷۳۱۵۰۰۰۰۰ ریال و مانده طلب مصالح به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال در دوقسط متوالی ماهیانه پرداخت گردد.