به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، با توجه به اصلاح مسیر تردد آرامستان ده آباد در ماه گذشته، زمین حاشیه این میدان به مساحت 600 متر مربع که قسمت اعیانی آن توسط شهرداری خریداری و آزادسازی شد.

لازم به ذکر است عملیات انجام شده جهت اصلاح مسیر حاشیه آرامستان شامل آزادسازی، زیرسازی، آسفالت، نصب سنگ جدول، احداث میدان که از ابتدای امسال در دستور کار قرار گرفته و این پروژه بصورت کامل اجرا شد.

گفتنی است این پروژه هدف تسهیل در عبور و مرور شهروندان و کاهش حوادث ترافیکی اجرا شده است.