به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، با همکاری سه واحد خدمات شهری، اجرائیات و ترافیک این شهرداری تخریب و آزادسازی منزلی که در مسیر خیابان امام خامنه ای قرار داشت انجام شد.

لازم به ذکر است مساحت آزادشده 134 مترمربع می باشد که با پرداخت 763500000 ریال بصورت نقدی و خدمات رضایت مالک کسب و تخریب و آزادسازی مسیر صورت گرفت.