صفحه اصلی - شهرداری میبد

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای جدولگذاری وروشنایی خیابان حدفاصل پیر چراغ بیده تا میدان صنعت

شهرداری میبد در نظر دارد مناقصه جدولگذاری وروشنایی خیابان حدفاصل پیر چراغ بیده تا میدان صنعت را طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir برگزار نماید. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در مناقصه شركت نمايند. 

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای جدولگذاری و روشنایی خیابان فجر بیده

شهرداری میبد در نظر دارد تجدید مناقصه جدولگذاری و روشنایی خیابان فجر بیده را طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir برگزار نماید. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در مناقصه شركت نمايند.

آغاز عملیات عمرانی ضلع شرقی پارک بهاران

بهارستانی شهردار میبد از آغاز عملیات خاکبرداری و آماده سازی ضلع شرقی پارک بزرگ بهاران جهت اجرای آسفالت خبر داد.

اجرای عملیات آسفالت کوچه شایسته 14

عملیات آسفالت کوچه شایسته 14 به همت حوزه عمران شهرداری در دستور کار قرار گرفت.

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای جدولگذاری وروشنایی خیابان حدفاصل پیر چراغ بیده تا میدان صنعت

شهرداری میبد در نظر دارد مناقصه جدولگذاری وروشنایی خیابان حدفاصل پیر چراغ بیده تا میدان صنعت را طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir برگزار نماید. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در مناقصه شركت نمايند. 

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای جدولگذاری و روشنایی خیابان فجر بیده

شهرداری میبد در نظر دارد تجدید مناقصه جدولگذاری و روشنایی خیابان فجر بیده را طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir برگزار نماید. متقاضيان مي‌توانند با در نظر گرفتن مراتب ذيل در مناقصه شركت نمايند.

احداث پارکینگ جزیره ای در خیابان امام خمینی(ره)

باتوجه به افزایش ترافیک شهر و اهمیت تأمین فضای پارک خودروها جهت رفاه شهروندان، احداث 8 پارکینگ جزیره ای در خیابان امام خمینی(ره) حد فاصل میدان جوان تا میدان ولیعصر(عج)، در دستور کار قرار گرفت.

اجرای عملیات بتن ریزی پارک سرور

شهردار میبد از اجرای عملیات بتن ریزی محوطه زمین بازی پارک محله ای سرور واقع در شهرک شهدا جهت ایمن سازی محوطه بازی کودکان خبر داد.

آغاز عملیات عمرانی ضلع شرقی پارک بهاران

بهارستانی شهردار میبد از آغاز عملیات خاکبرداری و آماده سازی ضلع شرقی پارک بزرگ بهاران جهت اجرای آسفالت خبر داد.

اجرای عملیات آسفالت کوچه شایسته 14

عملیات آسفالت کوچه شایسته 14 به همت حوزه عمران شهرداری در دستور کار قرار گرفت.

اجرای عملیات دیوارچینی شهربازی پارک غدیر

باتوجه به احداث شهربازی در پارک غدیر بصورت مشارکتی با بخش خصوصی ، اجرای دیوارکشی مجموعه بازی توسط شهرداری در حال اجراست

اجرای عملیات جمع آوری و پاکسازی نخاله های ساختمانی در فجر 5 واقع در محله بیده

متاسفانه برخی شهروندان علی رغم توصیه ها و اخطارها، اقدام به تخلیه خاک و نخاله در برخی زمین های رها شده و معابر سطح شهر می نمایند که این امر علاوه بر ایجاد خطرات بهداشتی و زیست محیطی، موجب برهم زدن چهره این اماکن می گردد.

میبد زیبا را ببینیم

معرفی جاذبه‌های گردشگری میبد در یک نگاه

میبد شهر جهانی زیلو

تصاویری زیبا از میبد شهر دوست داشتنی

معرفی جاذبه‌های گردشگری میبد

معرفی جاذبه‌های گردشگری میبد در یک نگاه