به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، بهسازی فضای سبز ورودی به مساحت بالغ بر 80 هکتار انجام شد.

گفتنی است بهسازی فضای سبز ورودی میبد از سمت یزد به مساحت بالغ بر 80 هکتار و با هدف صرفه جویی و تسهیل در امر آب رسانی به فضای سبز و پاک سازی محیط زیست و ... انجام شد.

لازم به ذکر است این عملیات شامل رفت و روب، جمع آوری خاک و نخاله ها، هرس درختان و نظافت باغچه ها به مدت یک ماه و به همت پرسنل فضای سبز شهرداری میبد به اتمام رسید.