5 آذرماه روز «زیلوی میبد» ثبت شد

 به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، با پیگیری های مسئولین شهری و استانی5 آذرماه سال گذشته، هنر صنعت زیلوی میبد به ثبت جهانی رسید که این روز در تقویم شهرستان به نام روز «زیلوی میبد» ثبت شد. ...