به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، با پیگیری های مسئولین شهری و استانی5 آذرماه سال گذشته، هنر صنعت زیلوی میبد به ثبت جهانی رسید که این روز در تقویم شهرستان به نام روز «زیلوی میبد» ثبت شد.

علیرضا نقوی شهرداری میبد درخصوص نامگذاری روز زیلوی میبد در تقویم شهرستان گفت: 5آذرماه سال 1397 با پیگیری ها و تلاشهای مسئولین شهری و استانی این هنر صنعت زیلوی میبد به ثبت جهانی رسید و این افتخار بزرگی است برای مردمان سختکوش این دیار که نتیجه سالها زحمت آنان در این صنعت به منصه ظهور رسیده و با ثبت آن در تاریخ ماندگار شد.

وی افزود: جهت یادآوری این هنر صنعت و این روز بزرگ، از طرف شهرداری این نامگذاری پیشنهاد گردید که با تصویب آن توسط اعضای شورای اسلامی شهر میبد در تقویم شهرستان به روز«زیلوی میبد» نامگذاری و ثبت گردد.

نقوی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال پیگیری با مسئولین استان هستیم تا این روز در تقویم رویدادهای جهانی و ملی استان نیز ثبت گردد.