پیشرفت 90 درصدی پروژه جدولگذاری بلوار نبی اکرم(ص)

با توجه به اتمام خاکبرداری بلوار نبی اکرم (ص)، زیرسازی و جدولگذاری این مسیر با 90 درصد پیشرفت در حال اجرا می باشد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، با توجه به اتمام خاکبرداری بلوار نبی اکرم (ص)، زیرسازی و جدولگذاری این مسیر با 90 درصد پیشرفت در حال اجرا می باشد.

لازم به ذکر است جدولگذاری این مسیر به طول 6800 متر طولی و با هزینه ای بالغ بر 161 میلیون تومان تا پایان فصل بهار به اتمام  می رسد.

گفتنی است احداث این بلوار شامل عملیات خاکبرداری، زیرسازی، جدولگذاری، آسفالت، رنگ آمیزی سنگ جدول، نصب علائم و تابلو و ... می باشد که در حال حاضر خاکبرداری آن به پایان رسیده و زیرسازی و جدولگذاری آن در حال اجراست.