آگهی مناقصه عمومی

واگذاری عملیات ممیزی املاک و معابر شهرداری میبد

شهرداری میبد در نظر دارد به استناد ماده پنج آئین نامه مالی شهرداری نسبت به واگذاری عملیات ممیزی کلیه املاک و معابر شهر میبد در قالب GIS از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای با مشخصات مشروحه ذیل اقدام نماید.

شهرداري میبد در نظر دارد نسبت به واگذاری عملیات ممیزی کلیه املاک و معابر شهر میبد در قالب GIS از طريق شركت های واجد شرايط اقدام نماید.

لذا از كليه شركت هاي واجد صلاحيت دعوت به عمل  می آید  با واريز مبلغ 5 میلیون ريال به حساب شماره 2096010500 بانك تجارت شعبه شهرداری میبد، جهت اخذ اسناد مناقصه  تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 9 شهریور 1393 به شهرداري میبد واقع در میبد- بلوار بسیج - میدان شهرداری مراجعه نمايند. کلیه مشخصات و شرایط دیگر در اسناد مناقصه درج گردیده است. ضمناً مهلت تسليم پيشنهادها پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 17 شهریور 1393 مي باشد.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

     مهندس کریم زاده - مشاور GIS و شهرسازی - 09132574075

     دکتر نظارات - مشاور فناوری اطلاعات - 09177104107

  دانلود فایل آگهی مناقصه عمومی

 دانلود فایل آگهی مناقصه عمومی (اصلاحیه شماره 1)