به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، شهرداری و شورای اسلامی شهر میبد با هدف مشارکت شهروندان در فعالیت‌های خیرخواهانه، اقدام به ساخت رباتی به این منظور نموده است که شهروندان می‌توانند با استفاده از لینک
https://t.me/nazremeybod_bot
و ارسال تصویر مورد نظر خود، پوستر پویش #سهممندرمهارکرونا را جهت انتشار در فضای مجازی و تشویق همشهریان نیکوکار در مشارکت امور خیرخواهانه، سهیم باشند.