نصب مجموعه وسایل بازی کودکان در پارک غدیر

جهت ایجاد نشاط و فراهم آوردن فضای بازی برای کودکان در پارک غدیر، خرید و نصب وسایل بازی کودکان در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، جهت ایجاد نشاط و فراهم آوردن فضای بازی برای کودکان در پارک غدیر، خرید و نصب وسایل بازی کودکان در دستور کار قرار گرفت.

گفتنی است این مجموع از جنس پلی اتیلن به مبلغ 30 میلیون تومان خریداری و در پارک غدیر نصب شد.