به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، نشست هم اندیشی شهرداران استان یزد با دکتر جمالی نژاد معاون وزیر کشور با حضور مسئولین استانی و شهرستانی در میبد برگزار شد.