آگهی مزایده

مزایده ماشین آلات و آهن آلات فرسوده و ضایعات

شهرداری میبد در نظر دارد به استناد مجوز شماره 522 شورای اسلامی شهر میبد نسبت به فروش تعدادی اتوبوس، مینی بوس، تراکتور و ... اقدام نماید

به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، شهرداری میبد در نظر دارد به استناد مجوز شماره 522 شورای اسلامی شهر میبد نسبت به فروش تعدادی اتوبوس، مینی بوس، تراکتور و ... اقدام نماید. متقضایان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 1393/2/25 به شهرداری میبد مراجعه نمایند.

دانلود اسناد مزایده