در جلسه هم اندیشی با مدیران میراث فرهنگی و گردشگری استان

شهردارمیبد: شهرداری از همکاری و تعامل در جهت حفظ بافت تاریخی میبد استقبال می کند

فرهنگ سازی در کنار نظارت موثر است که بر این اساس پلیس ساختمان با همکاری میراث فرهنگی و گردشگری ، در این زمینه جهت جلوگیری از تخلفات در بافت تاریخی می تواند اقدامات موثری انجام دهد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد جلسه ای با حضور مدیران میراث فرهنگی و گردشگری استان،  با موضوع بافت سنتی و  صدور مجوزهای مربوط به به بافت تاریخی در شهرداری میبد برگزار گردید

در ابتدای این جلسه که در خصوص صدور پروانه های ساختمانی در بافت تاریخی همراه بود ، جناب مهندس شاکری، میبد را اولین شهر ثبت شده بعنوان بافت تاریخی در استان یزد برشمرد که برای جلوگیری از نابودی این سرمایه ملی نیازمند همکاری هرچه بیشتر شهرداری و میراث فرهنگی می باشد

مهندس مشتاقیان رئیس میراث فرهنگی و گردشگری میبد در این جلسه ، ارائه خدمات در بافت تاریخی را لازمه همکاری بهتر مردم دانسته و امر آموزش و تبلیغات را رکن اصلی این حرکت عنوان کردند

در ادامه این نشست مهندس نقوی شهردار میبد با اشاره به طرح تفضیلی میبد ، خبر از راه اندازی دفاترتسهیل گری بافت تاریخی و ناکارآمد شهری داد و همچنین پیشنهاد ایجاد شهرداری ناحیه تاریخی مطرح نمود که نیاز به همکاری ویژه میراث دارد

وی در ادامه فرهنگ سازی را در کنار نظارت موثر دانسته که بر این اساس پلیس ساختمان با همکاری میراث فرهنگی و گردشگری ، در این زمینه جهت جلوگیری از تخلفات در بافت تاریخی می تواند اقدامات موثری انجام دهد

مهندس نقوی با اشاره به نامگذاری بلوار سفالگران و زیلوبافان ، از میراث فرهنگی دعوت نمود اسامی پیشنهادی جهت معابرو و بافت های سنتی و تاریخی ارائه نمایند.

وی  با اشاره به ساخت ونصب هشت مجسمه المان شهری تا پایان سال جاری در شهر میبد  ، در راستای طرح جامع زیباسازی شهر خبر داد.

در پایان این جلسه شهردار میبد آمادگی خود را از برگزاری نشست های مشترک با مجموعه میراث در جهت انجام همکاری های مشترک و مستمر اعلام کرد.