سومین نشست خبری شهردار با اصحاب رسانه

نشست خبری شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر میبد و رئیس کمیسیون فرهنگی با اصحاب رسانه میبد در محل شورای اسلامی شهر میبد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری شهر جهانی زیلوی میبد؛ نشست خبری شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر میبد و رئیس کمیسیون فرهنگی با اصحاب رسانه میبد در محل شورای اسلامی شهر میبد برگزار گردید.

در ابتدای این نشست هر یک از مسئولین به ارائه گزارش عملکرد خود ارائه و در ادامه پاسخگوی سؤالات خبرنگاران بودند.

در پایان این نشست، از اصحاب رسانه شهرستان میبد با اهدای لوح تبریک و سپاس، قدردانی به عمل آمد.