دیدار نقوی با پرسنل شهرداری میبد

روز گذشته بعد از برگزاری آیین شروع به کار علیرضا نقوی، وی طی بازدید از واحدها، از نزدیک در جریان مشکلات و نحوی ارائه خدمات به شهروندان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری شهر جهانی زیلو، روز گذشته بعد از برگزاری آیین شروع به کار علیرضا نقوی، وی طی بازدید از واحدها، از نزدیک در جریان مشکلات و نحوی ارائه خدمات به شهروندان قرار گرفت.

نقوی ضمن تقدیر از زحمات پرسنل عنوان کرد: بنا نيست هركس به شهرداري مراجعه می کند كارش انجام شود. شايد خواسته برخي از شهروندان قانوني نباشد. فصل الخطاب ما قانون است و بايد در چارچوب قانون حركت كنيم تا بتوانيم در هر نهاد نظارتي از خودمان دفاع كنيم.

وي اضافه نمود:‌ شهرداري که مجري قانون است، اگر بخواهد كار غيرقانوني انجام دهد ولو اينكه كار شهروندي را انجام دهد، خيانت به بقيه شهروندان كرده است. حالا اگر نتوانيم كار ارباب رجوعي را حل كنيم ولي مي توانيم با روي خوش با وي برخورد كنيم.

شهردار میبد همچنين درخصوص تكريم ارباب رجوع گفت: تکریم شهروندان و مراجعين به شهرداري بايد مد نظر قرار بگيرد و رعایت اخلاق، ادب و احترام در برخورد با ارباب رجوع از نکات مهم و ضروریست.

گفتنی است نقوی در این بازدید، درخواست های شهروندان را پیگیری و دستورات مقتضی جهت تسریع در ارائه خدمات به آنها را صادر کرد.