دفترچه تعرفه عوارض سال 98 شهرداری میبد تصویب شد

دفترچه تعرفه عوارض سال98 شهرداری میبد در تاریخ 30دی ماه توسط شورای اسلامی شهر میبد تصویب و در تاریخ 4 بهمن ماه جهت اجرا در سال 98 به شهرداری میبد ابلاغ گردید.

به گزارش روابط عمومی شهر جهانی زیلو، دفترچه تعرفه عوارض سال98 شهرداری میبد در تاریخ 30دی ماه توسط شورای اسلامی شهر میبد تصویب و در تاریخ 4 بهمن ماه جهت اجرا در سال 98 به شهرداری میبد ابلاغ گردید.

ارزش معاملاتي تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداريها

ارزش معاملاتي سال 98 شهرداري ميبد

تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 98 شهرداري ميبد