گزارش تصویری

حضور شهرداران استان تهران و مدیران حوزه معاونت امور عمرانی استانداری تهران در میبد

روزگذشته شهرداری میبد میزبان بیش از 40 نفر از شهرداران استان تهران و مدیران حوزه معاونت امور عمرانی استانداری تهران بود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، روزگذشته شهرداری میبد میزبان بیش از 40 نفر از شهرداران استان تهران و مدیران حوزه معاونت امور عمرانی استانداری تهران بود.

میهمانان در این دیدار از نزدیک با ظرفیتها و پتانسیل های فرهنگی، تاریخی و گردشگری شهر میبد آشنا شدند.