بازدید از پروژه های عمرانی

اعضای شورای اسلامی شهر به اتفاق شهردارمیبد و برخی از مسئولین از پروژه ها و عملیات عمرانی بازدید بعمل آوردند

به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد مورخ 8/12/98اعضای شورای اسلامی شهر میبد همراه با مهندس نقوی شهردار میبد و معاونین ومسئولین واحد های شهردار ی از پروژه های آسفالت معابر و کوچه های شهر‌ک فجر بیده، کارگاه ساخت تابلو و بیلبورد و تمثال شهدای شهرستان‌، بازدید از ساخت المان و قطارسفره هفت سین عید نوروز، عملیات زیر سازی و آسفالت معابر شهیدیه ، زیر سازی و آسفالت معابر شهرک امام علی (‌‌‌ع‌) و عملیات عمرانی اعم از خاکبرداری ورا هسازی وجدولگذاری مجموعه بام میبد بازدید بعمل آمدو اعضای شورای اسلامی شهر میبد ازنزدیک  روند پیشرفت پروژه ها را رصد نمودند‌.