بازدید مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری از برخی از پروژه های شهرداری میبد

روز گذشته مهندس شاکری شمسی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد و هیات همراه با حضور در میبد از نزدیک از برخی از پروژه ها دیدن کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، روز گذشته مهندس شاکری شمسی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد و هیات همراه با حضور در میبد از نزدیک از برخی از پروژه ها دیدن کرد.

گفتنی است در این بازدید مهندس شاکری از بوستان بانوان، بلوار مرحوم یحیی زاده، بلوار نبی اکرم(ص)، میدان مهر و زمینی که درحال گودبرداری جهت ساخت ساختمان شهرداریست دیدن کردند.

وی ضمن رضایت از اجرای این پروژه ها خواستدار حفظ آثار تاریخی شد و افزود: این بناهای تاریخی، میراث گذشتگان و سرمایه های شهر هستند که در صورت از بین رفتن به هیچ عنوان قابل برگشت نیست و تمامی ارگانهای مربوطه در حفظ و نگهداری این سرمایه ها باید از هیچ کوششی فروگذار نباشند.

مهندس شاکری در ادامه عنوان کرد: شهرداری ها بایستی بستری جهت رفاه حال شهروندان ایجاد کنند تا شهروندان بدون حضور در شهرداری ها بتوانند اجرای عملیاتی هایی همچون پرداخت عوارض خودور و ... را بصورت اینترنتی انجام دهند.