انتصاب سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری میبد انجام شد

با توجه به تصدی دو پست مهم شهرداری توسط آقای سیدهاشم منتظری و وجود حجم زیاد پروژه ها، طی حکمی ابوالفضل صادقی به عنوان سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری میبد از سوی شهردار میبد منصوب گردید

به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، با توجه به تصدی دو پست مهم شهرداری توسط آقای سیدهاشم منتظری و وجود حجم زیاد پروژه ها، طی حکمی ابوالفضل صادقی به عنوان سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری میبد از سوی شهردار میبد منصوب گردید و سیدهاشم منتظری در رشته تخصصی خود بعنوان رئیس اداره سیما و منظر و فضای سبز شهری شهرداری میبد و همچنین بعنوان رئیس هیات مدیره سازمان عمران و بازآفرینی با بیش از5 سال تجربه در امر مرمت و احیای بافتهای تاریخی، احداث پارکینگ های مساجد، پارک های محله ای و ...،  به فعالیت خود ادامه می دهد.