به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، صبح امروز در نخستین نشست کمیته سرمایه گذاری سازمان همیاری شهرداری های استان، مهندس نقوی شهردار میبد به عنوان رئیس و نوروززاده بعنوان دبیر کمیته سرمایه گذاری سازمان همیاری شهرداری های استان یزد انتخاب شدند. گفتنی است این کمیته در راستای شناسایی و جذب سرمایه گذار در اجرای پروژه های شهرداری های استان تشکیل و اهداف ایجاد درآمدپایدار، تسهیل و تسریع اجرای پروژه ها و همچنین افزایش رضایتمندی و رفاه حال شهروندان را دنبال می کند. لازم به ذکر است اعضای این کمیته متشکل از جمال الدین عزیزی شهردار یزد، علیرضا نقوی شهردار میبد، امیرحمزه زارع زاده شهردار مهریز، علی نوروززاده شهردار بافق، مهدی محمودزاده سرپرست شهرداری اردکان، احمد دهقان سرپرست شهرداری اشکذر می باشند.