آغاز عملیات مرمت محور تاریخی مسیر نخل برداری فیروز آباد

با توجه به اهمیت حفاظت واحیای محدودهای تاریخی، مرمت محور تاریخی فرهنگی مسیر نخل برداری فیروز آباد در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، با توجه به اهمیت حفاظت واحیای محدودهای تاریخی، مرمت محور تاریخی فرهنگی مسیر نخل برداری فیروز آباد در دستور کار قرار گرفت.

سیدهاشم منتظری مدیرعامل سازمان بهسازی نوسازی شهرداری میبد در این خصوص گفت: عملیات مرمت با حفظ اصالت ویکپارچگی اثر و حفظ کاربری بافت بعنوان یکی از سیاستهای کلیدی برنامه های حفاظت و احیا محسوب می شود.

لازم به ذکر است عملیات مرمت محور تاریخی، مسیر نخل برداری فیروزآباد توسط سازمان بهسازی نوسازی در حال اجراست.