اعضای فعلی و منتخب شورای اسلامی شهر میبد به همراه شهردار در یک قاب/عکس