اصلاح و نصب سرعت گیر های جدید در میبد آغاز گردید

به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد طبق گفته مسئول ترافیک این شهرداری مهندس علی محمد احمدیان در راستای بهبود وضعیت عبورو مرورو ایمن سازی مسیر های عبورعابر پیاده وتسهیل ترافیک شهری نسبت به نصب سرعت گیر در خیابان های 22بهمن ، آیت الله خامنه ای ، خیابان امام خمینی (ره)، بلوار شهید مطهری ، بلوار قاضی میر حسین اقدام نمود .

وی افزود : اصلاح سرعت گیرهای خیابان شهید کارگر شهرک فجر بیده ، بلوار شهید اشتری ، خیابان امام شهیدیه ، بلوار سعیدی ، خیابان شهید میر باقری ، خیابان شهید درویشی ، خیابان آزادگان انجام خواهد شد .

مهندس احمدیان درادامه خاطر نشان کرد که سرعت گیر های جدید در خیابان های شهید درویشی ، شهید باهنر ، بلوار بسیج ، بلوار امامزاده میر شمس الحق (ع)، ولی عصر شهیدیه ، شهید موذن در آینده نزدیکی انجام خواهد شد .

خط کشی کانالهای عابر پیاده مقابل مدارس 16مورد با رنگ دو جزئی انجام شده ودر خیابانهایی که آسفالت نامناسب و امکان اجرا وجود نداشت با سنگ کوبینیک کانال عابر پیاده به طور برجسته اجرا خواهد شد .

در پایان وی کل هزینه کرد این شهرداری درخصوص موارد فوق را مبلغ دو میلیارد ریال اعلام نمودند .