آزادسازی قسمتی از خیابان بارجین انجام شد

باتوجه به اینکه رفع مشکلات ترافیکی یکی از دغدغه های مدیریت شهری است، با پیگیری واحد املاک شهرداری، تملک این ملک و آزادسازی مسیر در خیابان بارجین، به همت واحد خدمات شهری و املاک شهرداری صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، صبح امروز آزادسازی قسمتی از خیابان بارجین انجام شد.

گفتنی است باتوجه به اینکه رفع مشکلات ترافیکی یکی از دغدغه های مدیریت شهری است، با پیگیری واحد املاک شهرداری، تملک این ملک و آزادسازی مسیر در خیابان بارجین، به همت واحد خدمات شهری و املاک شهرداری صورت گرفت.

لازم به ذکر است عملیات آزادسازی مسیر به مساحت 155 متر مربع که با پرداخت هزینه ای بالغ بر 216 میلیون تومان بصورت نقدی و خدمات به مالک انجام شد.