اجرای پروژه پیاده روسازی خیابان شهید حسین کارگر (شهرک فجر بیده)

با توجه به مشکلات تردد شهروندان در پیاده روهای خیابان شهید حسین کارگر، پروژه پیاده روسازی خیابان شهید حسین کارگر (شهرک فجر بیده) در دستور کار قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، با توجه به مشکلات تردد شهروندان در پیاده روهای خیابان شهید حسین کارگر، پروژه پیاده روسازی خیابان شهید حسین کارگر (شهرک فجر بیده) در دستور کار قرار گرفت.

گفتنی است این پروژه شامل خاکبرداری، شفته، شن ریزی و موزائیک فرش به مساحت 7550 متر مربع  توسط شهرداری میبد در حال اجرا می باشد.

لازم به ذکر است برآورده هزینه این پروژه به مبلغ 410 میلیون تومان و در مدت 100 روز به اتمام خواهد رسید.