پیشرفت50 درصدی پروژه رنگ آمیزی بلوار سنتو

با توجه به اتمام پروژه جدول گذاری بلوار سنتو توسط بخشداری، رنگ آمیزی این مسیر در دستور کارقرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، با توجه به اتمام جدول گذاری بلوار سنتو توسط بخشداری، رنگ آمیزی این مسیر در دستور کارقرار گرفت.

لازم به ذکراست این پروژه به طول تقریبی 1000 متر به همت واحد زیباسازی و پرسنل فضای سبز در حال اجراست.