اجرای پروژه آسفالت باند شرقی بلوار نبی اکرم(ص)

با توجه به زیر بار ترافیک رفتن باند غربی بلوار نبی اکرم(ص)، عملیات زیرسازی و آسفالت باند شرقی این بلواردر دستور کار قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، با توجه به زیر بار ترافیک رفتن باند غربی بلوار نبی اکرم(ص)، عملیات زیرسازی و آسفالت باند شرقی این بلواردر دستور کار قرار گرفت.

گفتنی است احداث این بلوار شامل عملیات خاکبرداری، زیرسازی، جدولگذاری، آسفالت، رنگ آمیزی سنگ جدول، نصب علائم و تابلو و روشنایی می باشد که تا پایان بهمن ماه عملیات آسفالت باند شرقی به اتمام خواهد رسید.