اجرای عملیات آسفالت ورودی بیده

با توجه اهمیت اصلاح مسیر ورودی بیده از سمت جنوب، اصلاح این مسیر بصورت دو باند رفت و برگشت به سمت راه آهن در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، با توجه اهمیت اصلاح مسیر ورودی بیده از سمت جنوب، اصلاح این مسیر بصورت دو باند رفت و برگشت به سمت راه آهن در دستور کار قرار گرفت.

لازم به ذکر است این پروژه شامل عملیات زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت با هزینه تقریبی 650 میلیون تومان در حال اجرا می باشد.