مراکز تفریحی

1- پارک هاجر یخدان

2- پارک مهدیه

3- پارک رهگذر 1 و 2 و 3

4- پارک نشاط

5- پارک سرور

6- پارک بهاران

7- پارک ولایت

8- پارک امام جعفر صادق (ع)

9- پارک خاتم الانبیاء(ص)

10- بوستان معرفت خانقاه

11- پارک شهدای ده آباد

12- پارک بیداری اسلامی ده آباد

13- پارک شهدای بیده

14- پارک بهمن آباد

15- پارک فلسطین

16- بوستان فردوسی

17- بوستان بهارستان

18- پارک فاطمیه شهیدیه