مراکز ورزشی

مراکز ورزشی

1- ورزشگاه شهید چمران بفروئیه
2- سالن ورزشی مدارس میبد جنب فرمانداری
3- سالن ورزشی تلاش محمودآباد
4- سالن ورزشی مهرجرد
5- سالن ورزشی حضرت خدیجه کبری (س) میبد
6- سالن ورزشی و زمین چمن مصنوعی شهیدیه انتهای خیابان ولی عصر(عج)