به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، در اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان میبد، درخواست شهرداری میبد مبنی بر ثبت روز زیلو در تقویم شهرستان میبد بررسی و به تصویب رسید.

علیرضا نقوی در خصوص پیشنهاد روز زیلو گفت: با توجه به جهانی بودن زیلوی میبد و به پاس قدردانی از زحمات پیشکسوتان این هنر صنعت که بدون هیچ چشم داشتی، حافظان این هنر از گذشته تا به امروز بوده اند و مسببان اصلی جهانی شدن این هنر صنعت هستند، طی مکاتباتی با آیت الله اعرافی رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان، پیشنهاد ثبت روز زیلو در تقویم شهرستان داده شد که در اولین جلسه این شورا در سال 1400 مورد بررسی قرار گرفت.

دبیر شهر جهانی زیلو در ادامه افزود: 17 مهرماه 1397 اعتبارنامه جهانی شدن میبد به عنوان شهر جهانی زیلو به امضای سرکار خانم گرین لیز رئیس وقت شورای جهانی صنایع دستی رسید و با نظر اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان میبد روز17مهرماه به نام روز زیلو در تقویم شهرستان میبد به ثبت رسید.

شهردار میبد عنوان کرد:با توجه به اهمیت و ضرورت این موضوع، درخواست ثبت روز زیلو در تقویم استان نیز به شورای فرهنگ عمومی استان ارسال خواهد شد که امیدواریم بتوانیم روز زیلو را در تقویم استان نیز ثبت کنیم.

وی ضمن یاد و خاطره سرکارخانم غدا حجاوی رئیس وقت منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی گفت: بانوی مسلمان و فلسطینی الاصلی بود که در راه جهانی شدن زیلو میبد زحمات زیادی کشید و حمایت های خوبی از مجموعه شهرستان داشت. یادشان را گرامی می‌داریم و امیدواریم مورد رحمت و مغفرت خدای بزرگ قرار گیرد.