به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، با توجه به تشکیل کمیته نام گذاری شهر میبد در سال 98 و برگزاری جلسات متعدد، تغییرو یا تثبیت نام میادین و معابر شهری در دستور کار قرار گرفت.