به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، ظهر امروز شورای معاونین و مدیران با حضور شهردار، معاونین و مدیران حوزه‌های شهرداری در خصوص نحوه خدمات‌دهی مطلوب و ویژه در شرایط سخت کرونا به شهروندان در سالن اجتماعات شهرداری برگزار شد.

در این جلسه نقوی ضمن تاکید بر خدماتدهی سریع و مناسب به شهروندان با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی عنوان کرد: با توجه به تشدید محدودیتهای ستاد کرونای کشور، از ابتدای آذرماه شهروندان باید با تماس با سامانه ۱۳۷ نسبت به نوبتگیری جهت درخواست خود اقدام نماید و در روز و ساعت اعلام شده توسط این سامانه با رعایت کامل پروتکلها در شهرداری حضور داشته باشند و خارج از زمان اعلام شده از ورود شهروندان به داخل شهرداری جلوگیری به عمل میآید.

وی افزود: با توجه به اهمیت سلامت شهروندان و پرسنل اداره و جلوگیری از مراجعات مکرر شهروندان به این ارگان، تمامی معاونین و مدیران بایستی در شهرداری حضور داشته و پاسخگو درخواستهای شهروندان و عدم تردد چندباره آنان باشند و تنها پرسنل زیرمجموعه هر واحد به صورت شیفتی و به شرطی که خللی به روند خدمت‌رسانی وارد نشود، میتوانند از برنامه دورکاری استفاده نمایند.

شهردار میبد از شهروندان خواست برای حفظ سلامت خود و دیگران حتماً در زمان اعلام شده به شهرداری مراجعه نمایند و خارج ازاین زمان به درخواستهای آنان پاسخ داده نمیشود.