به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، در این بازدید مسئولین از نزدیک در جریان مشکلات احداث این پارک قرار گرفتند.
شهردار میبد ضمن توضیحات تکمیلی در خصوص طرح موجود، بر احداث این پارک برای استفاده و رفاه حال شهروندان تاکید.
گفتنی است مقرر گردید شهرداری با مشارکت اداره کل راه و شهرسازی استان این پروژه در یک پروسه ۳ الی ۴ ساله تکمیل نمایید.