به گزارش روابط عمومی شهرداری میبد، اولین جلسه شورای راهبردی دبیرخانه شهر جهانی زیلو با محوریت شهرداری میبد برگزار شد.
علیرضا نقوی شهردار میبد در این جلسه ضمن خیرمقدم به اعضای این شورا درخصوص معرفی و ارتقای این هنرصنعت گفت: با توجه به اینکه اتفاقات خوبی در زمینه معرفی و توسعه زیلو در این چندسال اخیر صورت گرفته اما بدلیل عدم اطلاع از انجام بعضی از فعالیت ها، شاهد موازی کاری هایی بودیم.
دبیرشهرجهانی زیلو هدف از تشکیل شورای راهبردی دبیرخانه شهر جهانی را رشد همه جانبه هنرصنعت زیلو دانست و افزود: این شورا با چشم انداز ارائه یک سیرتکاملی در عرضه زیلو تشکیل شده و از اهداف این شورا تسهیلگری امور مربوطه به حوزه زیلوست نه تصدی گری و امیدوارم با همفکری، هم‌افزایی و برنامه‌ریزی منسجم شاهد اقدامات ماندگار در زمینه‌ی توسعه همه‌جانبه زیلو باشیم
گفتنی است در این جلسه نمایندگانی از خوشه زیلو، خانه زیلو، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع و ... بودند که به بیان نظرات و گزارش عملکرد خود در حوزه زیلو و درجهت ارتقای کمیت و کیفیت این هنر صنعت در سال گذشته پرداختند.